woensdag 27 januari 2010

Nieuwe E-commerce wending?Artikel in de standaard vandaag, de E-commerce begint steeds meer zijn weg te vinden naar het Belgische consument en ondernemer. De cijfers evolueren gunstig, met name steeds meer mensen hebben vorig jaar reeds een item online aangekocht. Maar het probleem blijft hem natuurlijk zitten in de gebrekkige "cross border online trade".

De E-Commerce zal onvermijdelijk blijven groeien in heel Europa. Om echter het volledige economische potentieel van de E-Commerce te benutten is het noodzakelijk ook een digitale Europese markt te creëren, zoals vermeld in mijn vorige weblog. Toch is dit reeds een positief signaal, België begint immers stilaan zijn ruime achterstand op de buurlanden goed te maken.

Link: http://www.quickonomie.be/nl/persberichten/index.jsp
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=BL2LDSIA&subsection=214

dinsdag 26 januari 2010

Avatar, China zijn achillespees?


De kogel is door de kerk! De film Avatar mag nu officieel als de meest succesvolle film ooit bestempeld worden. De meesterprent (besproken door mijn broer en mezelf op www.petervanrompuy.be) heeft meer dan 1,8 miljard dollar (!) wereldwijd opgebracht. Daarmee zinkt Avatar het schip van Titanic, ook van de hand van James Cameron, dat tot dusver de meest succesvolle film aller tijden was.

Ik vind dit niet verwonderlijk aangezien Avatar als veel meer dan enkel een film bestempeld kan worden. Het is immers ook de drager van een technologische revolutie en de ontwikkelaar van maatschappelijke onrust. Maar wat bedoel ik juist met die maatschappelijke onrust?

Het volgende namelijk. Avatar heeft zulk een invloed verworven dat de Chinese overheden besloten de film aan banden te leggen. De 2D versie werd uit de zalen gehaald en enkel de 3D versie, die voor de meeste Chinezen te duur is, mocht nog in de zalen vertoond worden. Dit komt bovenop het feit dat in China slechts een twintigtal buitenlandse filmen per jaar vertoond mogen worden.

Met deze maatregel reageerde China op de broeiende Chinese maatschappelijke beweging die zich ging identificeren met de vrijheidsstrijd van de Na’Vi. Vele Chinezen voelden zich immers aangesproken wanneer deze blauwe wezens strijd voerden tegen de mensheid, ter bescherming van hun cultuur en land. China is specialist geworden wanneer het gaat om massale deportaties en onteigeningen. Denk maar aan de massale invoer van Chinese plattelandslieden in Tibet om de veerkracht van de lokale bevolking te breken, of aan de verhuis van meer dan 1,3 miljoen mensen om de drieklovendam te bouwen.

“All the forced removal of old neighbourhoods in China makes us the only earthlings today who can really feel the pain of the Na'vi,"

"For audiences in other countries, such brutal eviction is something outside their imagining. It could only take place on another planet or in China,"


Dit zijn quote’s van twee invloedrijke Chinese columnisten/Bloggers. Ze typeren de dualiteit waarin China verkeert; enerzijds stelt ze haar bevolking steeds meer bloot aan invloeden en bedrijven van buitenaf, en hierbij is het internet natuurlijk de grootste boodschapper, en anderzijds probeert ze net deze onstuitbare stroom van informatie gericht te censureren en tegelijkertijd economisch de vruchten te plukken.
Principes blijven echter slechts principes wanneer er geld mee te verdienen valt. Zo zien we dat de regering van de Chinese provincie Zhangjiajie de naam van een berg heeft omgedoopt tot de ‘Avatar Hallelujah’ berg. Dit omdat één van de makers van Avatar hier tijd had doorgebracht en zich hierop inspireerde bij het creëren van de zwevende bergen van Pandora. De bedoeling is dat de nieuwe naam meer toeristen, en dus meer geld oplevert. Nogal tegenstrijdig met de censuurmaatregelen ten aanzien van de film lijkt me.

Met de censuur van Avatar is China echter nog niet aan zijn proefstuk toe. Zo zien we dat Google recentelijk overweegt om zich uit de Chinese markt te trekken. Dit ondanks het feit dat China de grootste groeimarkt ter wereld is wat betreft potentiële internetgebruikers.

Waarom neemt Google zulke drastische maatregelen in overweging? Omdat de zoekrobot zich in China moet onderwerpen aan hele batterij van censuurregels die de bevolking selectieve informatie moeten aanbieden. En omdat Google recentelijk een ‘Cyber aanval’ moest weerstaan van Chinese hackers die probeerden de gebruikersarchieven van google binnen te dringen. De bedoeling was de Gmail accounts van Chinese verzetsstrijders te ‘Hacken’ om zo vitale informatie te verwerven. Ik kan stilaan begrijpen dat de Chinezen zich beginnen te identificeren met de Na’Vi, zeker indien men weet dat in China meer dan 100.000 mensen in dienst van de censuur van het internet!

Google overweegt hier een dappere afweging te maken, met name de werkingsvrijheid van haar zoekrobot, ten aanzien van de vele Yuan’s die de Chinese markt kan meebrengen. Op één of andere manier lijkt ook dit op een soort van Avatarverhaal, binnenin een andere context. Iedereen staat voor zijn idealen, net zoals de Na’Vi.

Zo zie je dat verhalen meer kunnen zijn dan slechts fantasie, maar ook reële gevolgen kunnen dragen. Verhalen zijn pas overtuigend indien je jezelf in de plaats van de personages kunt plaatsen, indien je ze gelooft. Verhalen kunnen motiveren en verleiden, en kunnen in sommige gevallen zelfs de potentieel grootste economische macht ter wereld, een beetje doen wankelen en dwingen tot maatregelen. Hoelang zal het nog duren, vooraleer de Chinese overheid buigt voor haar vrijheidsstrijders, voor haar Chinese Na’Vi?

P.S: China verving Avatar tevens in de 2D zalen door een film over een Chinees nationalistisch feit in de geschiedenis. Toeval?

Thomas Van Rompuy

donderdag 21 januari 2010

De Europese digitale economie, een ruwe diamant?


Onlangs is mijn oog gevallen op de Europese digitale economie. Na het lezen van enkele studies hierover kwam ik tot de vaststelling dat hier nog heel wat economisch potentieel is. Onbegrijpelijk vond ik dit, in de zelfverklaarde informatiemaatschappij van vandaag.

Ik haal enkele onrustwekkende cijfers aan:

• Slechts 33% van EU populatie heeft laatste jaar iets aangekocht of een dienst besteld online.
• In BE heeft slechts 15% reeds iets in het buitenland aangekocht over internet.
• Eén op twee gelooft dat zijn consumentenrechten afdoende beschermd zijn (dus ook online), dit aantal daalt zelfs lichtjes .
• Mensen hebben meer vertrouwen in online aankopen binnen hun eigen land dan in het buitenland.
• Slechts 1/3 van de Eu consumenten is bereid een aankoop te doen in andere taal bij cross border shopping. Voor België is dit 43%.
• Slechts 7% van alle cross border shopping, gebeurt over het internet.
• Minder dan 10% in de EU heeft dit jaar een online aankoop verricht buiten de nationale landsgrenzen.
• Slechts een kwart van de bedrijven biedt een online catalogus aan, en slechts 10% biedt online betalingsmogelijkheden.
• Slechts 12% van de internetgebruikers in de EU beschouwt transacties op het internet als veilig.

De online Cross Border Trade in Europa laat dus nog sterk te wensen over. In de EU gaat er iets mis bij 60% van alle online aankopen (indien de technische mogelijkheden hier voorhanden zijn), in België is dit zelfs 70%! Uit eigen ervaring kan ik bevestigen dat er bij online aankopen, zeker cross border gemakkelijk iets misloopt. Als dit niet bij de betaling is, dan is het bij de fysieke levering van het product.

In België bleek dat uit een willekeurig gekozen basispakket, bestaande uit alledaagse producten, meer dan 60% niet online beschikbaar was binnen onze landsgrenzen.

Dit ondanks het feit dat op het internet zoeken naar en aankopen van producten een gemiddelde kostenbesparing van 10% meebrengt! Ondanks deze onrustwekkende cijfers blijkt dat in 2008, 12% van de EU bedrijven hun 'turnover' gerealiseerd werd door online trade. U ziet dus welk economisch potentieel hier verloren gaat.

Veel economisch potentieel gaat ook verloren omdat E-commerce bedrijven weigeren producten te verkopen aan consumenten buiten de eigen landsgrenzen. Dit omwille van de veel voorkomende problemen bij leveringen en veel voorkomende fraude bij de betaling.

Men spreekt graag, zowel op nationaal als op Europees niveau, over het bereiken van een Europese interne markt. Wel, het is aan de Europese Commissie en de Raad om deze nieuwe informatiemaatschappij (economisch) volledig te benutten. De Verenigde Staten staan op dit gebied immers al veel verder.

Ik plaats dus een oproep aan de toekomstige nieuwe Commissaris voor telecommunicatie en informatiemaatschappij Neelie Kroes om dit als prioriteit te beschouwen voor de volgende Commissie olv Barosso.

Indien men immers een ééngemaakte Europese interne markt wil bereiken lijkt het me van vitaal belang het snelste medium hiertoe volop aan te wenden, met name het internet. Deze online market stelt de consument in staat, met de klik van een muistoets, producten en diensten over geheel Europa aan te kopen, en dit aan lagere prijzen! Ook voor de aanbieder is het kinderspel om een gehele Europese consumentenmarkt te bereiken.

Om dit te bereiken moet er echter nog heel wat water doorheen de rivier vloeien, zoals de cijfertjes aanhalen. Hier speelt Europa een vitale rol. Zowel de consument als de producent moeten overtuigd worden van de veiligheid, de winstgevendheid en de bescherming van hun rechten.

Hier laat de EU het afweten, er bestaat nog geen centraal online klachtenbureau evenals een Europees online kwaliteitslabel voor ondernemers. Ook het toestaan van een annulatierecht op de betaling, de eerste zeven dagen na aankoop bij onregelmatigheden, kan consumenten over de brug halen.

Het online betalingssysteem van paypal blijkt zéér duur, in de realiteit moet dit Europees gesubsidieed worden of moeten alternatieven uitgedokterd worden om online betalingen (goedkoop) mogelijk te maken.

De generatie van 'Digital Natives' komt nu volop op de arbeidsmarkt en verhoogt spectaculair zijn koopkracht. De tijd is nu voor België en Europa om hierop volop op in te spelen!

Thomas Van Rompuy